Livstids garanti

Nordic Native har livstidsgaranti på alla produkter som säljs via Nordic Native. Detta skyddar köparen från fel eller defekter i material- och/eller tillverkning, under produktens beräknade livslängd. Se under respektive produkt det antal år som är den beräknade livslängden.

Garantin gäller inte för skador eller fel orsakade av användande som ligger utanför produktens användningsområde eller kapacitet, olyckor eller produktens naturliga försämring i material över tid och användning.

Alla produkter som Du anser vara defekta eller har fel ska returneras till Nordic Native för utvärdering av Nordic Native. Nordic Native förbehåller sig rätten att reparera eller ersätta den defekta eller felaktiga produkten.

Livstidsgarantin är personlig och gäller endast för den som har köpt produkten och registrerat sin garanti på Nordic Native.